Tungelerwallen, verslagen van werkdagen, begin 2018

Tungelerwallen, verslag 31 maart 2018 "Bie Toos"

Dennetjes gedund aan de andere kant van het pad. foto Frans. (klikken voor vergroting)

Meestal schrijf ik het verslag van de afgelopen werkdag samen met de uitnodiging voor de volgende werkdag. Maar aangezien het nu een verslag is van de laatste werkdag van dit seizoen, zullen we maar niet wachten op de volgende werkdag. Die houden we pas weer op 1 september. Noteer de dag maar gelijk in je agenda. En ga de hele zomer door met zoveel mogelijk mensen uitnodigen om me te doen. Zaterdag 1 september is gelukkig goed te onthouden .....

Onze laatste werkdag viel toevallig op paaszaterdag, zodat niet alle mensen konden. Maar Evy had toegezegd, en ook Michela en Richard. Die kennen we van het werk op de Buuëtjeshei. Fijn dat zij ook eens bij ons op de Tungelerwallen wilden komen werken. En ze wilden ook graag eens meemaken hoe wij het werk aanpakken. Zodat ik deze keer begonnen ben met een kleine rondleiding rond “Bie Toos” en “Bie René”.

Daarna zijn we ”Bie Toos” verder gegaan met het dunnen van dennetjes. We moesten aansluitend op de vorige keren nog een stukje doen aan de overkant van het pad. Voor Michela had ik bedacht dat het een goede klus zou kunnen zijn om de dennenappels op te ruimen onder een den die we twee jaar geleden al hadden gezaagd. Daar begon bovendien het mos Grijs kronkelsteeltje te groeien, een invasieve exoot die onze eigen (korst)mossen verdringt. Het bleek een goed idee. Aan het einde van de ochtend was de plek mooi schoon.

Aan de dennetjes hadden we meer werk dan gedacht. En dat terwijl we er niet ver mee hoefden te sjouwen. We konden ze namelijk dichtbij neerleggen op een plek die we bedacht hadden als mogelijke broedplaats voor de Nachtzwaluw. Ook dit werk hebben we deze dag kunnen afronden. Dat voelt goed voor een laatste dag van het seizoen.

Frans Smit, 15 april 2018.

Tungelerwallen, verslag 24 maart 2018 "Bie Toos"

zo staan er wel genoeg stammetjes. foto Frans. (klik voor vergroting) PS: de dennenappels rechts en het lichtgroene mos (Grijs kronkelsteeltje) zijn de week erna weggeharkt.

Ik was er ruim voor 9.30 uur om ons spandoek met logo op te hangen. Maar het was nog niet vroeg genoeg. Famke en Eveline waren er ook veel te vroeg. Toen Evy mooi op tijd kwam, had Eveline net heel erg duidelijk gemaakt dat ze het maar niks vond, al die stammetjes die we hadden laten staan met NL Doet. Geen gezicht, volgens haar. En dat is natuurlijk ook wel zo, maar we zijn ook nog niet klaar. En het heeft ook een functie; twee zelfs. De eerste is, dat het niet de bedoeling is dat de crossfietsers door het terrein gaan rijden. De tweede is, dat het voor de insecten goed is om een stukje stam te laten staan. Juist in die onderste meter stam zitten de meeste insecten. Maar zoveel stammetjes als er nu nog stonden is ook weer niet nodig. En dus zijn we ze gaan uitdunnen. Wat ook de bedoeling was. Het was nu goed mogelijk om te bekijken welke stammetjes we moesten laten staan, en welke niet. Al met al nog een hoop werk, en bovendien hebben we ook de hoek bij het zand aan de voorkant meegenomen. Opvallend was toch wel, dat iemand daar zeer bewust alle toppen uit de dennetjes had geknipt. Zeker geen kwajongenswerk. Maar wat de reden geweest zou zijn, konden we ons niet bedenken. We hadden ons daar vorig jaar ook al over verbaasd. Dus, wie het weet mag het zeggen.

plekje met Open rendiermos. foto Frans.

Na de pauze in de zon waren we daar met zijn vieren aan het werk. Eveline was eerst het plekje een eindje verderop gaan afmaken waar ze vorige keer al begonnen was met dennetjes weg te halen. Daar had zich na onze vorige uitdunbeurten het Open rendiermos mooi uitgebreid. Eer van ons werk dus. En voor vandaag konden we dat zeker voor twee plaatsen zeggen.

Frans Smit, 28 maart 2018.

Verslag zat 17 maart 2018: Afgelast wegens sneeuw

Tungelerwallen NL Doet, verslag zat. 10 mrt. 2018 "Bie Toos".

Het nieuwste spandoek. foto Frans.

Famke had al gemeld dat ze haar cadeautje aan onze groep ging ophangen. Toen ik wat vroeger kwam om te helpen, hingen de spandoeken er al,  zowel aan de Heltenbosdijk als aan de werkplek "Bie Toos". En dat staat best professioneel! Nog toen we aan het kletsen waren, kwamen Herman en Jac Lemmens al aanfietsen. Herman had me de avond ervoor nog gebeld dat hij wilde komen. Een leuke verrassing dus voor NL Doet. We kennen elkaar van de Buuëtjeshei. Toen Henk en Evelien er waren, werd het tijd om te gaan kijken welk werk we zouden gaan aanpakken. Het plan was om de jonge dennetjes te gaan uitdunnen die zijn opgeschoten op het korstmossenstuifzand. Om dat open(er) te maken hadden we er twee jaar geleden al in gedund, en nu was het weer nodig. Maar vanwege het beschadigen van de korstmossen, en vanwege het feit dat korstmossen spekglad kunnen zijn, is het niet altijd mogelijk om er te werken.

De volgende leuke verrassing :-) foto Frans.

De bodem en de korstmossen bleken mooi droog, ideaal dus om ermee aan de slag te gaan. En net toen we dat besloten hadden, kwam de volgende leuke verassing aanwandelen: Sandra. We kennen elkaar al van jaren geleden toen we samen in de waterbeestjes inventarisatiegroep zaten. Met haar erbij waren we nu dus met zeven mensen. En dat is toch een leuk resultaat voor NL Doet. Er is dan ook veel werk verzet. De “nieuwe” mensen mochten gaan zagen. Wij gingen slepen en de boompjes op de takkenhoop stapelen. Eveline ontdekte dat het korstmossenhoekje waaraan ze twee jaar geleden veel werk had besteed weer hard aan een uitdunbeurt toe was. En zo was iedereen al snel goed bezig. 

pauze met vlaai. foto Frans.

En toen was het koffiepauze. NL Doet betekent voor ons ook vlaai. We zijn er dus echt maar eens voor gaan zitten op het bankje. Het was gezellig en er is veel gelachen. Onze ervaringsdeskundigen hebben alle vlaaibakkers van Weert becommentarieert. Maar de vlaai die op tafel kwam werd toch wel even het meest gewaardeerd.   

Na de vlaai zijn we verder gegaan met het dennetjes dunnen. Die klus is behoorlijk opgeschoten. Om twaalf uur moesten er een paar mensen weg. De anderen vonden het ook wel genoeg. Het is gezellig en gezond werk, maar ook best wel zwaar werk. En dat moet je niet forceren.

Volgende keer verder.

Frans Smit,  14 mrt 2018

Verslag zat.3 maart 2018 : afgelast wegens sneeuw.

Tungelerwallen, verslag zat 24 febr. 2018 "Bie Toos"

Meer Tungelerwallen. foto Frans.

Met de Landelijke Natuurwerkdag had ik hout beloofd aan iemand van scouting Tungelroy. Met de vraag van mij om dan ook wat mee te helpen als dat zou kunnen. En deze zaterdag kwam dat prima uit. De scouts van st Maarten van vorige zaterdag, hadden zo direct niemand voor het hout. Dus toen Rob kwam met een grote aanhanger kon hij beginnen met opladen. Henk en ik zijn het hout dat achter de heuvel lag gaan ophalen. Zodat we er (nog eens) achter kwamen hoeveel die scouts gezaagd hadden. pffft. En toen Rob de aanhanger bomvol had, was dat opnieuw overduidelijk. Goed werk van iedereen !

Maar, Rob wilde toch ook nog wat zagen. Hij had de echte zaag bij zich, en hij wilde het hout die middag op komen halen. Prima plan. Eerst het veiligheidspak aan, en toen aan de slag. Dat ging erg goed. Henk en Frans gingen de takken ruimen, mooi op de plek die we twee weken eerder zelf gemaakt hadden. En zo hebben we in de gauwigheid vier bomen gezaagd die wat te dik waren voor ons gewone handwerk. Na twee van zulke zaterdagen waren de Tungelerwallen ineens weer een beetje meer Tungelerwallen.

Frans Smit, 28 febr. 2018 

Tungelerwallen, verslag zat 17 febr. 2018 "Bie Toos" met scouting st. Maarten.

Ons nieuwe spandoek, gelijk al verbroederd met dat van de scouts. foto Frans.

We waren er die morgen al op tijd. De scouts van st Maarten zouden die dag komen werken, en ik wilde vooraf onze mensen de werkplekken laten zien. Bovendien had Famke voor een groot spandoek gezorgd met ons logo erop, en dat moesten we natuurlijk eerst ophangen. Maar wat we helaas ook moesten doen, was het bericht verwerken dat Linda nooit meer met ons mee zou werken. Met de schrik over het bericht en de goede herinneringen in de benen, zijn we toch even later aan de gang gegaan met een omgevallen boom.

werken in kleine groepjes. foto Frans.

En toen kwamen de scouts. We waren verbaasd over de vele auto’s. Langzaam drong het tot ons door dat het niet alleen scouts waren. Ook de Limburgse werkgroep van Vereniging Natuurmonumenten arriveerde. Zij gingen op de kapvlakte tegenover ons aan de slag. Het was die dag dus gezellig druk op de Tungelerwallen.

Wij begonnen met een welkomstwoordje voor de scouts, uitleg over het werk en natuurlijk het veiligheidspraatje. Dat veiligheidspraatje is belangrijk, en het zal er zeker toe bijgedragen hebben, dat de dag zonder een enkel  schrammetje is verlopen. Zelfs de meiden zijn heel uit de bomen gekomen, en ze zaten best erg hoog.

We hadden ons weer in groepjes ingedeeld. Er waren 4 groepjes. Op elk groepje iemand van ons en iemand van de scoutsleiding. Witger en Frans boventallig, de een voor de soep, en de ander voor de coördinatie. Op elk groepje 2 à 3 scouts.

Midagpauze met soep. Dit zijn ze lang niet allemaal. foto Frans. (klik voor vergroting)

Dus reken zelf maar uit met hoevelen we waren. Na de groepjes nog wat herschikt te hebben draaide alles als een trein. Er zijn echt veel bomen geveld met zoveel goed op elkaar afgestemde zagers. En het was erg gezellig. En het was mooi weer, enz.

Na afloop moest er natuurlijk nog even gedaan worden wat de jongeren al tig jaren doen op de Tungeler Wallen: boompje klimmen. En toen was het al snel 3 uur, en ging iedereen naar huis.

Al met al, op alle fronten een zeer geslaagde werkdag.

Frans Smit, 22 febr. 2018

Tungelerwallen, verslag zat 10 febr. 2018 "Bie Toos"

Over werk valt niet zoveel te zeggen. Het was carnaval, en dan vieren de mensen feest, óf ze zijn hun snor aan het drukken op wintersport. Zodat ik eerst op de CZW (Centrale Zandwinning) ben gaan kijken omdat daar een paar mensen omgewaaide bomen klein aan het maken waren (ik begeleid dat soort werk daar ook een beetje). Vervolgens ben ik op de Tungelerwallen “Bie Toos” eens uitgebreid gaan kijken welk werk we de volgende week met scouting st Maarten zouden kunnen gaan doen, en hoe we dat zouden kunnen aanpakken. Daarna vond ik het wel mooi geweest voor deze ochtend, die toen overigens al aardig om was.

Frans Smit,  14 febr. 2018

Tungelerwallen, verslag zat.3 febr. 2018 "Bie Toos".

Het "pad" naar het centrum van de takkenhoop. foto Frans.

Zoals ik al had aangekondigd, zijn we het werk voor de werkdag van de scouts van st. Maarten gaan voorbereiden. De takkenhoop moest gefatsoeneerd worden, omdat anders het jonge volkje (en wijzelf ook) de takken aan de zijkanten erop gaan gooien. De takkenhoop dijt dan steeds verder uit, terwijl er in het midden geen takken liggen. Dus klom Frans erop om de takken die aan de voorkant lagen los te trekken en naar achteren te gooien. En dat lukte nog ook. Henk ging de struikelbramen eromheen met de schop en dikke handschoenen te lijf, en ook dat ging goed. Famke verdween eerst naar het Armenbos. Ze wilde nog wat berkentakken meenemen voor haar lessen op school. Maar met de pauze was ze weer present. Het resultaat was een werkgang naar het centrum van de hoop. Dat gaat straks dus helemaal lukken met de takken. De scouts van st. Maarten zijn daar goed in, dat weten we al van vorige keren.

Frans Smit, 7 febr. 2018

Tungelerwallen, verslag zat. 27 jan. 2018 Armenbos

Ad met de nieuwe trekker. foto Famke.

Omdat Ad (Raaijmakers) kwam helpen werd het een andere dag als we gewend zijn. Ad neemt namelijk altijd een trekkertje mee, mét aanhanger, en ook nog een kettingzaag voor de wat dikkere stammen. Deze keer had hij ook weer alles bij zich, alleen de trekker was wat groter en had een ander kleurtje. Eerst hebben we geprobeerd een losgewaaide kruin naar beneden te krijgen die gevaarlijk over de Telheidebaan hing (hangt) . Maar dat mislukte; de een gooide het touw te hoog, en de ander te laag. Een volgende keer wordt het klimwerk, maar ook daarvoor hebben we onze mensen :-) Famke was er ook. Die is een stuk van de omgevallen berk vakkundig gaan ontleden. Frans en Ad gingen ruimen. Te beginnen bij het IJslands mos even verderop (als het er nog staat), en toen langzamerhand de hele Telheidebaan en een stukje van het pad dat de wal oploopt. Het hout dat geschikt was voor brandhout werd onderop gelegd, en de afgewaaide en afgezaagde takken kwamen daarbovenop. Die werden vervolgens aan de bosrand langs de Telheidestraat weer afgeladen. Best zwaar werk, dat gesjor aan takkenstapels. En we zijn nog wat langer doorgegaan ook.

Frans Smit, 2 febr. 2018

Tungelerwallen, Verslag zat. 20 jan. 2018 Armenbos

Dikke takken met de stokzaag. foto Frans (klikken)

We waren er met zijn vijven, en Paul kwam op het eind ook nog. Met zovelen aanwezig zijn lukt ons tegenwoordig niet vaak meer. Maar het kwam goed uit, er bleek genoeg te doen. De storm van de donderdag ervoor had voor nog meer opruimwerk gezorgd: Takken die afgescheurd waren, en een grote berk die was omgewaaid. Toch zijn we begonnen aan de dikke takken van de “eikenlaan” langs de Telheidebaan. Die takken zorgen ervoor dat er veel blad blijft liggen onder de bomen, en dan groeit er verder niets meer. Voor de klus hadden we de lange stokzaag bij ons. Met die zware eiken takken op hoogte moet er erg voorzichtig gewerkt worden. Dat lukte voor onszelf wel, maar de stokzaag is er niet heel bij gebleven. Jammer nou :-(  Maar we gingen onverdroten verder. In de pauze gezellig gepraat met wat mensen die hun honden speuren leerden voor reddingshond. Ze waren blij met ons open bos, dan konden ze zien waar de honden bleven. Dat is dus ook een functie van het Armenbos... Toen we klaar waren (voor die ochtend) was de Telheidebaan weer aardig opgeschoond. Famke heeft wat schors en takken voor hobby en lesmateriaal meegenomen, en Paul laadde wat eiken takken op voor de kachel van Frans. De volgende keer de rest opruimen.

Frans Smit, 24 jan 2018.

Tungelerwallen, Verslag zat.13 jan.2018 "Bie René"

"Bie René": mooi open geworden na Natuurwerkdag, stokzaag en takken ruimen. foto Frans.(klik op foto)

We gingen weer verder waar we gebleven waren. Vooral Eveline met haar stokzaag raakt niet uitgewerkt. Henk werkte een verdieping lager. Daar moest na de Natuurwerkdag met de kleinste scouts nog veel gezaagd en gesjouwd worden. Frans heeft vooral langs het pad gewerkt. Hier is de gemeente langs geweest voor een veiligheids-snoeibeurt. Dus veel los hout. Verder moesten er veel opgeschoten eikjes pal langs het pad uitgestoken worden. Het pad wordt steeds mooier. Het is zandig, en overal komt de hei op. Ook bij de buurman, maar die zal ons opruimwerk best kunnen waarderen.

Frans Smit, 24 jan 2018.

Tungelerwallen, Verslag zat.6 jan.2018 “Bie René”

Na het om de beurt zagen.... nu nog even opruimen. foto Famke

Zo ongeveer allemaal waren we te vroeg. Kennelijk popelend van ongeduld om weer ouderwets aan de slag te gaan. En dat gebeurde ook al snel. Eveline en Evy gingen met de stokzagen aan de slag, en Famke zorgde dat de boel opgeruimd werd. En elke keer wordt er zo ongeveer vooraan begonnen, want elke keer blijkt er dan toch weer meer gedaan te kunnen worden als dat er de vorige keren al gedaan is..... Even verderop gingen Henk en Frans aan de slag met een grote takkenhoop. Op de Natuurwerkdag was hier hard gewerkt, zodat er veel op, maar ook rond de takkenstapel terecht was gekomen. Kwestie van de boel wat reorganiseren. Na de pauze op het bekende bankje, zijn we met zijn allen het resterende stuk van het voorste bos wat gaan fatsoeneren. Vooral takken opruimen. Maar omdat de stokzagen niet stil bleven liggen, kwamen er regelmatig ook nieuwe takken om op te ruimen bij. Tot op het eind zelfs een halve boomkruin, die toen zelfs gevaarlijk los bleek te hangen. Alleen, we voelden het werk dat we al gedaan hadden in de armen. En dus was er teamwerk nodig: ieder om de beurt zagen..... Toen was het opruimen, nog even de boom inklimmen voor het laatste dorre takje :-) en naar huis.

Frans Smit 10-01-2018.