Schapen in Weert Zuid en het Kempenbroek

Op 5 november trekken de schapen weer verder. Jammer, er staat aan deze kant van de grens overal nog erg veel gras.

op 5 nov. keren de schapen ons hun kont weert oe. Jammer nou. foto Frans.

Op woensdag 5-11-2014 brengen we onze schapen naar Grote-Brogel.
We vertrekken in het Smeetshof in Bocholt om 10:00.

We steken het kanaal over aan sluis 18.
We houden een rustpauze langs de Bosstraat in Bocholt kort bij het Hoeveterras om 12:00.
De aankomst verwachten we tussen 16:30 en 17:00.
De afstand bedraagt 17 km. Voor meer info over de route: mail frans.smit@hetnet.nl

Vriendelijke groeten,
Sonnisheide
Johan en Carla Schouteden-Boonen

Schaapskudde op Smeetshof gearriveerd

Zoals jullie weten dragen wij als Ecologische Werkgroep Weert Zuid aan schapenbegrazing een warm hart toe. Wij vinden deze vorm van natuurbeheer ver te verkiezen boven begrazing met taurossen, de runderen van Ark.

Vandaar dat wij alle licht willen laten schijnen op de schapenactie van onze directe buren van Smeetshof. Zij hebben de kudde van het militair domein Helchteren (oefenterrein van o.a. de luchtmacht van het vliegveld Grote Brogel) uitgenodigd om bij hen het gras te komen opeten. Schapen worden vaak niet gerekend tot de grote grazers, maar zijn het wel. De kudde van 700 schapen vreet één hectare per dag kaal.... 

(Klik voor vergroting)

Voor meer informatie over de schapen: zie Sonnisheide
Johan en Carla Schouteden-Boonen www.sonnisheide.be

Alle informatie is verwerkt op de blog van GeervanneSmeed. Wij willen daar dan ook graag naar verwijzen:
http://weertnatuur.blogspot.nl/2014/10/schapen-begrazen-smeetshof.html 

De tocht van de Sonnisheide (of de Masy enz.) naar Smeetshof is te voet afgelegd. Zeg nog maar eens dat het herdersvak als vak verloren is gegaan..... (foto Frans)

Nabij het Vosseven. foto Frans.

De schapen zijn nog tot half november op Smeetshof te bewonderen.

Maar wij weten nog genoeg andere plekken waar ze goed werk kunnen doen !!!

Schapenbegrazing versus Wildernisbegrazing met Taurossen

HET   SCHAPENPLAN, enkele argumenten:

Als voor integrale grootschalige en begeleide begrazing door schapen gekozen zou worden in het gebied ten zuiden van Weert, is dat een manier van beheren van de natuur voor het totale gebied waaraan veel voordelen zijn verbonden. Tegelijkertijd zijn we  van een aantal problemen af.

- de "nieuwe" natuur zal veel meer aansluiten bij de geschiedenis van de natuur - en van de cultuur - in deze streken.

- daardoor zullen de unieke natuurwaarden die op kleine stukjes nog aanwezig zijn, kunnen zorgen voor een snel herstel van de natuurwaarden.

- en hoeft men voor "natuurherstel" geen Raaigras in te zaaien.

- dan is er helemaal geen prikkeldraad meer nodig, ook niet rondom het gebied, en zou de slogan "onthekking" van Ark pas echt gerealiseerd kunnen worden.

- daardoor zal iedereen daadwerkelijk alle natuurterreinen zonder hindernissen vrijelijk kunnen betreden

- en kan iedereen ongestoord overal wandelen

- en hoeft men ook niet bang te zijn voor koeien en stieren met grote horens.

- er hoeven ook geen wegen, fiets- wandel en paardenroutes met klaphekken, roosters en electrische netten afgezet te worden.

- en wordt er concreet werkgelegenheid geschapen voor de agrarische sector, namelijk voor de schapenhouderij.

- voor schapenbegrazing is wél draagvlak bij de bevolking te vinden.

- bovendien zijn schaapskuddes een grote toeristische attractie. 

Moet dit nu echt ??? foto Helma Tielemans

Tegenargumenten tegen schapenbegrazing zijn er eigenlijk niet:

- het kostenargument wordt aangevoerd, maar een vergelijkende kostenberekening tussen schapen en runderen is niet gemaakt.

Voor runderen is er geen kostenberekening waarin kosten voor veterinaire verzorging, zoals controle op de beesten, en het vangen zijn meegenomen. Men suggereert immers dat een nieuw gefokt rund een echt wild rund zal zijn. Men vergeet dat nederland de buik vol had van "Oostvaardersplassentoestanden", en dat men in Nederland definitief gekozen heeft voor het verzorgen van "gehouden" vee.

En wat te denken van de aanlegkosten van het hekwerk, roosters in wegen, tunnels onder wegen en ecoducten over wegen. Niet vergeten: het onderhoud en de afschrijvingkosten ervan.

- schapen zouden niet tegen natte of vochtige weides kunnen. Runderen kunnen dat echter evenweinig of evenveel. Maar bij schapen kan de herder sturen en verzorgen.

- runderen zouden gevoeliger zijn dan schapen voor leverbot. Klopt, maar een herder zal zijn kudde ontwormen. Hetgeen trouwens ook bij de runderen zal moeten gebeuren, anders valt het onder het onthouden van noodzakelijke veterinaire zorg.

Enkele aanvullende argumenten:

Het lijkt erop of men binnen het bestuurlijke apparaat van de gemeente het schapenplan behoorlijk serieus gaat nemen. Het lijkt dus te voorbarig om het runderplan als "niet meer te veranderen" te beschouwen.

Dit zeker nu Ark nu ook middels Ger van den Oetelaar op de klanbordbijeenkomst verwoordde dat de provincie deze invulling niet als dusdanig heeft vastgelegd.

Ook als we de term wildernisnatuur meer letterlijk nemen, dan nog lijken schapen prima te passen in een "wildernis". Immers, tot in de verste uithoeken van de wereld, tot op de meest woeste, onbegaanbare en afgelegen plekken, komen we schaapskuddes tegen. Het lijkt overigens in relatie met dergelijke streken een beetje lachwekkend de omgeving van Weert als "nieuwe wildernis" te betitelen.

Een vaak gebruikt woord voor wildernisnatuur is systeemnatuur. Dit woord drukt goed uit dat het de bedoeling is te komen tot een zo sluitend mogelijk geheel van natuurlijke evenwichten. 

En dus ligt in deze term de mogelijkheid ingesloten om rondtrekkende schaapskuddes de kernfunctie voor een evenwichtssituatie te geven. Immers, met name schaapskuddes hebben eeuwenlang deze kernfunctie in de natuur in grote delen van de wereld en ook in ons deeltje van de wereld vervuld.

We gaan dus voor het schapenplan !!

Frans Smit

17 jan. 2012

Ecologische Werkgroep Weert Zuid.