Inventarisaties 19-07, 8-08 en 21-09-2013 Sarsven

Panorama foto Helma Tielemans.

Inventarisaties Sarsven 2013

In 2013 hebben we aan het Sarsven geïnventariseerd samen met het IVN Roermond /Leudal.

Voor een drietal inventarisaties hebben enkelen van ons zich bij hen aangesloten, en dat was weer erg gezellig en interessant. Inmiddels deden we dat in 2013 voor het derde jaar op rij. Het is leuk om te merken hoe een dergelijke samenwerking zich uitdiept.

De verslaglegging van een dergelijk floristisch uniek en interessant gebied kan beter, lijkt ons. Het IVN rapporteert aan het Limburgs landschap en overlegt hen een lijst van de waargenomen soorten. We hebben al afgesproken dat we in 2014 weer met elkaar optrekken. We willen dan proberen de inventarisatielijst samen met de gegevens van van voorgaande jaren zo te bewerken dat ze op onze site gepubliceerd kan worden.

Voor 2013 volstaan we met enkele foto's, die voor de kenners echter al voldoende zullen zeggen.

Frans Smit

Ecologische Werkgroep Weert Zuid

30 sept. 2013.

Borstelbies

Gesteeld Glaskroos

Kruipende Waterweegbree

Veelstengelige Waterbies