Activiteiten

Zaterdag 4 november 2023 hebben we onze Landelijke Natuur-werkdag gehouden, samen met Vereniging Natuurmonumenten. 

Hieronder het verslag.

We gaan nog meer natuurwerkdagen houden. De berichtgeving komt op deze site. Als je belangstelling hebt, geef je dan op bij  frans.smit@hetnet.nl.


Op zaterdagochtend 4 november verzamelden zich 22 mensen van alle leeftijden op het voormalige Ambonezenkamp aan de Tungelerwallen te Weert. Zij kwamen daar bij elkaar om er in het kader van de Landelijke Natuurwerkdag te gaan werken. De Tungelerwallen zijn een voormalig heide en stuifzandgebied met natuurwaarden op het niveau van Natura 2000. Helaas is het daarvoor echter niet voorgedragen.


Vereniging Natuurmonumenten had voor deze werkdag een aanvraag gekregen van een collega uit het westen van het land. Zij had hier met haar voormalige hockey team een reünie en vonden werken in de natuur daar prima in passen. Samen met nog een tiental mensen 'uit de omgeving' hadden we zodoende een enthousiaste ploeg mensen bij elkaar die aardig wat werk kon verzetten.


Op het voormalige Ambonezenkamp hielden we een korte kennismaking, maar al snel besloten we de rest van de voorbespreking te houden aan de andere kant van de zandwal, op de plek waar gewerkt zou worden. In feite was het doel van de dag simpel: zaag zoveel mogelijk jonge dennetjes af en leg die op grote hopen onder enkele eiken. Daar kunnen de takkenhopen verteren waardoor de eiken wat extra voedsel krijgen. De hei en het stuifzand zijn juist niet gebaat bij extra voedsel, dus: twee vliegen in een klap. Door het werk zo aan te pakken wordt de juiste opeenvolging (successie) van de habitat weer hersteld: middenin zand, en dan een rand met het blauw-grijze buntgras en korstmossen. Deze gaat langzaam over in hei, die dan op haar beurt langzaam overgaat in bos van Grove den en Zomereik.


Dat een dergelijk doel met een aantal mensen die de handen uit de mouwen steken gerealiseerd kan worden, hebben we die ochtend wel bewezen. We hebben een aardig stukje hei onder de (grote) jonge dennetjes vandaan gehaald. We toverden zelfs wat Borstelgras te voorschijn, een rode lijst soort. En we hadden vast nog wel meer bijzondere dingen kunnen zien, maar daarvoor was iedereen te geconcentreerd met werken bezig.


De boswachter kwam mooi op tijd met Weerter vlaai en koffie, we waren eraan toe! Helaas begon het tijdens al die gezelligheid wat te regenen. Waar dan wel direct bij gezegd mag worden dat het tot dat moment prachtig werkweer was geweest. We hebben nog even verder gewerkt, maar eigenlijk hadden we al werk genoeg verzet: het was echt niet nodig om ons kletsnat te laten regenen. En dus hebben we afgerond, en ging iedereen opgewekt zijns/haars weegs. Maar niet dan nadat een aantal mensen te kennen hadden gegeven dat dit voor herhaling vatbaar is. Erg positieve afsluiting, dus!Frans Smit, Altweerterheide, 13-11-2023
In het verleden waren de Tungelerwallen een gebied met zand, hei en bos. Als het mooi weer was kwamen er veel mensen uit Weert, Stramproy, Tungelroy en Altweerterheide een dagje recreëren. In het zand kon net zo goed gespeeld worden als aan het strand. En in bos en hei kon men wandelen. Door een goed evenwicht tussen zand, hei en bos en de nabijheid water (Dijkerpeel en Tungelroyse beek) waren ook de natuurwaarden erg hoog.

Langzamerhand is het gebied echter teveel                                                    verbost geraakt.

Als we het bos niet terugdringen, zullen de                                            zeldzaamheden van de Tungelerwallen verdwijnen. 

Dus..... Kom helpen.

Nu, tijdens de landelijke natuurwerkdag. En erna ook!!

Het resultaat van ons 'boswerk', bloeiende hei, augustus 2022, foto Susan.

facebook

We hebben ook een facebook adres:

Daar staan weer wat andere verhaaltjes en leuke foto's op:

https://www.facebook.com/Ecologische-Werkgroep-Weert-Zuid-2136697083114477/

Fotopagina op 'flickr'.

We hebben ook een speciale fotopagina op 'flickr'. Het is alweer lang geleden dat we hier foto's op hebben gezet, maar de foto's die er op staan zijn zeer de moeite waard. En we gaan er weer nieuwe series op zetten !!

Iedereen is welkom, maar wie hebben we graag erbij ?!

We hopen dat we ook na corona een enthousiast groepje bij elkaar krijgen dat met veel plezier de Weerter natuur intrekt om al de mooie diertjes, plantjes en habitats (leefgebiedjes) die we dan tegenkomen te bewonderen, misschien ze te fotograferen, maar in ieder geval ze te voorzien van de juiste naam.

In ruil voor het genieten van en in de natuur willen we ook iets terugdoen voor de natuur. We zoeken naar een evenwicht tussen 'lusten en lasten'. Ieder naar eigen kunnen, maar wel met steeds meer samen opgebouwde deskundigheid. (Gelezen bij de vlinderstichting: kennis heeft geen waarde, tenzij je het in praktijk brengt)

Daarom willen we in ieder geval onze waarnemingen doorgeven aan de terreineigenaren, maar zeker ook aan waarneming.nl. Helemaal zou het fijn zijn, als er een paar mensen bij zijn die zich op basis van de opgedane kennis op de een of andere manier nog meer zouden willen inzetten voor onze natuur. Dat is héél hard nodig, de natuur gaat hard achteruit, en het tij valt alleen maar te keren vanuit de combinatie van een enthousiaste groep, deskundigheid, nuttig bezig zijn en actie.

Daarbij staat ons voor ogen om ons te concentreren op het Natura 2000 verhaal. Dit leent zich goed voor een combinatie van 'het veld ingaan' om alles te bekijken én om thuis en met elkaar dieper in te gaan op de achtergronden.

Vanaf begin september tot eind maart werken we elke zaterdagochtend ergens op de Tungelerwallen. Een keer in de maand werken we 's zondags op de Stramproyerhei. Soms spreken we met elkaar af om op een andere dag dikke bomen te gaan omzagen voor de kachel. Iedereen kan meedoen.

Bankje bij "Bie René". foto Frans.

Nog nooit geweest?? Even aanmelden bij frans.smit@hetnet.nl

De Werk~Groep Tungeler Wallen is een open werkgroep. Iedereen die werken in de natuur leuk vindt kan met ons meewerken. We beginnen om 9.30 uur. Het hout dat we "oogsten" verdelen we onderling. Vertrektijd is het moment waarop je moe wordt. Voor de meesten is dat aan het begin van de middag.

Voor een kaartje naar beneden scrollen.

de wallen aan de kant van Tungelroy. foto Frans.

Er zijn  in Weert veel natuurgebieden die onze aandacht hebben. Bv. de Tungelerwallen. Daar werken we ‘s winters elke zaterdagochtend, en dat is niet zonder reden. Het is een mooi en bijzonder gebied, waarvan we de natuurwaardes graag willen behouden.

Iedereen is welkom, jong of oud, lid of geen lid.

Werken met de scoutinggroepen op de Tungelerwallen.

Afhankelijk van menskracht en (onverwachte) corona ontwikkelingen gaan we vanaf november (2022) weer met de scouting groepen werken op de Tungeler wallen.

We overleggen graag over de mogelijkheid van een meer op elkaar afgestemde inzet vanuit de verschillende Weerter scouting afdeligen.

Kaart van onze werkplekken op de Tungeler Wallen

"Bie Toos" en "Bie René" liggen aan de Telheideweg, de zandweg haaks op de Heltenbosdijk achter Olympiahof, aan de rand van het bos. Na een paar honderd meter de zandweg op ligt rechts eerst "Bie Toos" aan het gele zand. Daarop aansluitend ligt "Bie René". "Bie Toos" ligt tegenover het bankje aan de linkerkant. "Bie René" is het perceel waar 100 meter verder een bankje in het bos staat.

ONZE WERKPLEKKEN OP DE TUNGELER WALLEN (klik voor vergroting)

Volgende werkdag Buuëtjeshei: nog niet bekend.

Buuëtjeshei. foto Frans Smit.

In de winter werken we ook een zondagochtend per maand mee op de Buuëtjeshei.

Werken op de Buuêtjeshei bestaat uit plaggen en kruien, het wegknippen van dennetjes en het uitsteken van boompjes. Doel is om de heide vrij baan te geven.

We beginnen zondags om 10.00 uur en koffie en thee is aanwezig.

Laatste datum beheerwerk voorjaar 2022: 20 maart.

Daarna starten we weer na de zomer.

 

Zie facebookpagina https://www.facebook.com/buuetjeshei of mail Michela: vankampenmichela@gmail.com

 

De Buuëtjeshei is een beetje lastig te vinden, dus als je niet uit de uitleg komt even Michela of Frans contacten.

Komend vanaf Weert vanaf de Heltenbosdijk rijd je de Tungelerwallen voorbij totdat je aan de Tungelroyse beek komt. Direct achter de beek ga je rechtsaf (betonplaten). Je steekt op de kruising de weg schuin over en gaat het zandpad op. Bij de eerste kruising linksaf, eigenlijk volg je het pad. Dan ga je bij de eerste kruising rechtsaf. Dan kom je bij de Zevensprong. Daar komen 7 wegen op uit en er staat een heiligenbeeldje. Als je daar niemand ziet ga je weer rechtdoor. Niet te ver, want bij de splitsing houd je linksaan. Dan zie je ons op een gegeven moment links op het heitje. 

In de week van 28 okt.-4 nov. 2022 is onze site 396 keer bezocht. Het totaal aantal bezoeken komt daarmee op 195.413 (start website aug. 2013)

Hallo Frans Smit,

Hier is informatie voor u over de afgelopen week op uw website http://www.ecologischewerkgroepweertzuid.nl van 28. okt, 2022 tot 4. nov, 2022.

  • In de afgelopen week zijn uw pagina's en fotoalbums totaal 396 keer getoond.
     
  • Uw pagina's en fotoalbums zijn totaal 195413 keer getoond sinds u uw website hebt aangemaakt.

Belangrijke regeltjes / huishoudelijk reglement

Voor de eerste keer ? graag opgave bij Frans Smit:

frans.smit@hetnet.nl

--- 's Zomers gaan we (bijna) elke week op pad om te inventariseren

--- We inventariseren zoveel mogelijk afwisselend op de zaterdag en de zondag.  

--- 's Winters werken we elke zaterdag(ochtend), (meestal) op de Tungeler Wallen. De meesten van ons komen een keer in de 14 dagen. In principe doen we dan al het werk met de hand. Soms spreken we tussendoor met elkaar af, met name voor het werk met de kettingzaag.

--- Niemand is verplicht om te komen.

--- We beginnen 's zomers om 9.15 uur en in de winter om 9.30 uur. We eindigen rond 12.00 à 13.00 uur. Of zoveel langer of korter als we zelf willen /kunnen.

--- Als het regent gaan we niet van huis af. Als het toch nog droog wordt, gaan we alsnog. Je komt nooit als enige.

--- Het beheerwerk 's winters gaat niet door bij sneeuwval of verse sneeuw.

--- Ook gaan we niet het bos in als het stormt. Wegens te gevaarlijk. 

--- Waar we inventariseren of waar we werken is te vinden op deze site. Deelnemers die al vaker zijn geweest krijgen tevens een mail.

--- Onze inventarisatieresultaten zijn openbaar. Verslagen zijn te vinden op deze site.

--- Locaties inventarisaties:  CZW (= Centrale Zandwining), Waerbrookskoel (Heykersbroek), Tungeler wallen, Wijffelterbroek, Tungelroyse beek, Voormalige stort Altweerterheide, Sarsven (samen met IVN Roermond /Leudal)

--- Locaties beheerwerk: Tungeler Wallen, bij particulieren.

Kopiëren van onze teksten en foto's mag, maar doe het zoals het hoort.

Een belangrijke doelstelling van onze website is, om zoveel mogelijk kennis te verspreiden over de bijzondere natuur van Weert en omgeving.

Kopiëren van onze teksten en foto's zien wij dan ook als een blijk van waardering voor ons werk. Wel verwachten wij daarbij, dat wij als bron vermeld worden: Ecologische Werkgroep Weert Zuid, aangevuld met de naam van de schrijver of de fotograaf.

Wij waarderen het als wij op de hoogte gebracht worden : frans.smit@hetnet.nl

Wij zijn voorstander van natuurbeheer met heideschapen en heidekoetjes in het Weerter Kempenbroek.