Activiteiten

Volgende werkdag: zaterdag 19 nov. 10.00 uur

Zaterdag 5 november: Landelijke Natuurwerkdag. Wij doen mee !!! Alleen een heel stuk minder uitbundig dan in de vele voorafgaande jaren toen wij het samen met de scouts van Tungelroy organiseerden. Maar we zijn er gewoon, en iedereen die mee wil doen is van harte welkom !!!

Het resultaat van ons 'boswerk', bloeiende hei, augustus 2022, foto Susan.
Iedereen die geinteresseerd is, kan zich bij ons aansluiten, graag zelfs!
 

Zaterdag 19 nov. 10 uur gaan we verder met het uitsteken van Amerikaanse vogelkers. We verzamelen op het perceel 'Bie Toos'(zie kaartje hieronder). Hopelijk komen jullie met velen.

Op dit moment zijn de Amerikaanse vogelkersen nog redelijk aan hun blaadjes te herkennen. We gaan verder met het uitsteken op de percelen 'Bie Toos' en 'Bie René'. Als die klaar zijn gaan we verder in het Armenbos. 

facebook

We hebben ook een facebook adres:

Daar staan weer wat andere verhaaltjes en leuke foto's op:

https://www.facebook.com/Ecologische-Werkgroep-Weert-Zuid-2136697083114477/

 

Fotopagina op 'flickr'.

We hebben ook een speciale fotopagina op 'flickr'. Het is alweer lang geleden dat we hier foto's op hebben gezet, maar de foto's die er op staan zijn zeer de moeite waard. En we gaan er weer nieuwe series op zetten !!

https://www.flickr.com/photos/106143153@N02/albums/

Iedereen is welkom, maar wie hebben we graag erbij ?!

We hopen dat we ook na corona een enthousiast groepje bij elkaar krijgen dat met veel plezier de Weerter natuur intrekt om al de mooie diertjes, plantjes en habitats (leefgebiedjes) die we dan tegenkomen te bewonderen, misschien ze te fotograferen, maar in ieder geval ze te voorzien van de juiste naam.

In ruil voor het genieten van en in de natuur willen we ook iets terugdoen voor de natuur. We zoeken naar een evenwicht tussen 'lusten en lasten'. Ieder naar eigen kunnen, maar wel met steeds meer samen opgebouwde deskundigheid. (Gelezen bij de vlinderstichting: kennis heeft geen waarde, tenzij je het in praktijk brengt)

Daarom willen we in ieder geval onze waarnemingen doorgeven aan de terreineigenaren, maar zeker ook aan waarneming.nl. Helemaal zou het fijn zijn, als er een paar mensen bij zijn die zich op basis van de opgedane kennis op de een of andere manier nog meer zouden willen inzetten voor onze natuur. Dat is héél hard nodig, de natuur gaat hard achteruit, en het tij valt alleen maar te keren vanuit de combinatie van een enthousiaste groep, deskundigheid, nuttig bezig zijn en actie.

Daarbij staat ons voor ogen om ons te concentreren op het Natura 2000 verhaal. Dit leent zich goed voor een combinatie van 'het veld ingaan' om alles te bekijken én om thuis en met elkaar dieper in te gaan op de achtergronden.

Vanaf begin september tot eind maart werken we elke zaterdagochtend ergens op de Tungelerwallen. Een keer in de maand werken we 's zondags op de Stramproyerhei. Soms spreken we met elkaar af om op een andere dag dikke bomen te gaan omzagen voor de kachel. Iedereen kan meedoen.

Bankje bij "Bie René". foto Frans.

Nog nooit geweest?? Even aanmelden bij frans.smit@hetnet.nl

De Werk~Groep Tungeler Wallen is een open werkgroep. Iedereen die werken in de natuur leuk vindt kan met ons meewerken. We beginnen om 9.30 uur. Het hout dat we "oogsten" verdelen we onderling. Vertrektijd is het moment waarop je moe wordt. Voor de meesten is dat aan het begin van de middag.

Voor een kaartje naar beneden scrollen.

de wallen aan de kant van Tungelroy. foto Frans.
Iedereen is welkom, jong of oud, lid of geen lid.

Er zijn  in Weert veel natuurgebieden die onze aandacht hebben. Bv. de Tungelerwallen. Daar werken we ‘s winters elke zaterdagochtend, en dat is niet zonder reden. Het is een mooi en bijzonder gebied, waarvan we de natuurwaardes graag willen behouden.

 

Werken met de scoutinggroepen op de Tungelerwallen.

Afhankelijk van menskracht en (onverwachte) corona ontwikkelingen gaan we vanaf november (2022) weer met de scouting groepen werken op de Tungeler wallen.

We overleggen graag over de mogelijkheid van een meer op elkaar afgestemde inzet vanuit de verschillende Weerter scouting afdeligen.

Kaart van onze werkplekken op de Tungeler Wallen

"Bie Toos" en "Bie René" liggen aan de Telheideweg, de zandweg haaks op de Heltenbosdijk achter Olympiahof, aan de rand van het bos. Na een paar honderd meter de zandweg op ligt rechts eerst "Bie Toos" aan het gele zand. Daarop aansluitend ligt "Bie René". "Bie Toos" ligt tegenover het bankje aan de linkerkant. "Bie René" is het perceel waar 100 meter verder een bankje in het bos staat.

ONZE WERKPLEKKEN OP DE TUNGELER WALLEN (klik voor vergroting)

Volgende werkdag Buuëtjeshei: zondag 20 maart 10.00 uur.

Buuëtjeshei. foto Frans Smit.

In de winter werken we ook een zondagochtend per maand mee op de Buuëtjeshei.

Werken op de Buuêtjeshei bestaat uit plaggen en kruien, het wegknippen van dennetjes en het uitsteken van boompjes. Doel is om de heide vrij baan te geven.

We beginnen zondags om 10.00 uur en koffie en thee is aanwezig.

 

Laatste datum beheerwerk voorjaar 2022: 20 maart.

Daarna starten we weer na de zomer.

 

 

Zie facebookpagina https://www.facebook.com/buuetjeshei of mail Michela: vankampenmichela@gmail.com

 

De Buuëtjeshei is een beetje lastig te vinden, dus als je niet uit de uitleg komt even Michela of Frans contacten.

Komend vanaf Weert vanaf de Heltenbosdijk rijd je de Tungelerwallen voorbij totdat je aan de Tungelroyse beek komt. Direct achter de beek ga je rechtsaf (betonplaten). Je steekt op de kruising de weg schuin over en gaat het zandpad op. Bij de eerste kruising linksaf, eigenlijk volg je het pad. Dan ga je bij de eerste kruising rechtsaf. Dan kom je bij de Zevensprong. Daar komen 7 wegen op uit en er staat een heiligenbeeldje. Als je daar niemand ziet ga je weer rechtdoor. Niet te ver, want bij de splitsing houd je linksaan. Dan zie je ons op een gegeven moment links op het heitje. 

In de week van 28 okt.-4 nov. 2022 is onze site 396 keer bezocht. Het totaal aantal bezoeken komt daarmee op 195.413 (start website aug. 2013)

Hallo Frans Smit,

Hier is informatie voor u over de afgelopen week op uw website http://www.ecologischewerkgroepweertzuid.nl van 28. okt, 2022 tot 4. nov, 2022.

  • In de afgelopen week zijn uw pagina's en fotoalbums totaal 396 keer getoond.
     
  • Uw pagina's en fotoalbums zijn totaal 195413 keer getoond sinds u uw website hebt aangemaakt.

Belangrijke regeltjes / huishoudelijk reglement

Voor de eerste keer ? graag opgave bij Frans Smit:

frans.smit@hetnet.nl

 

--- 's Zomers gaan we (bijna) elke week op pad om te inventariseren

--- We inventariseren zoveel mogelijk afwisselend op de zaterdag en de zondag.  

--- 's Winters werken we elke zaterdag(ochtend), (meestal) op de Tungeler Wallen. De meesten van ons komen een keer in de 14 dagen. In principe doen we dan al het werk met de hand. Soms spreken we tussendoor met elkaar af, met name voor het werk met de kettingzaag.

--- Niemand is verplicht om te komen.

--- We beginnen 's zomers om 9.15 uur en in de winter om 9.30 uur. We eindigen rond 12.00 à 13.00 uur. Of zoveel langer of korter als we zelf willen /kunnen.

--- Als het regent gaan we niet van huis af. Als het toch nog droog wordt, gaan we alsnog. Je komt nooit als enige.

--- Het beheerwerk 's winters gaat niet door bij sneeuwval of verse sneeuw.

--- Ook gaan we niet het bos in als het stormt. Wegens te gevaarlijk. 

--- Waar we inventariseren of waar we werken is te vinden op deze site. Deelnemers die al vaker zijn geweest krijgen tevens een mail.

--- Onze inventarisatieresultaten zijn openbaar. Verslagen zijn te vinden op deze site.

--- Locaties inventarisaties:  CZW (= Centrale Zandwining), Waerbrookskoel (Heykersbroek), Tungeler wallen, Wijffelterbroek, Tungelroyse beek, Voormalige stort Altweerterheide, Sarsven (samen met IVN Roermond /Leudal)

--- Locaties beheerwerk: Tungeler Wallen, bij particulieren.

Kopiëren van onze teksten en foto's mag, maar doe het zoals het hoort.

Een belangrijke doelstelling van onze website is, om zoveel mogelijk kennis te verspreiden over de bijzondere natuur van Weert en omgeving.

Kopiëren van onze teksten en foto's zien wij dan ook als een blijk van waardering voor ons werk. Wel verwachten wij daarbij, dat wij als bron vermeld worden: Ecologische Werkgroep Weert Zuid, aangevuld met de naam van de schrijver of de fotograaf.

Wij waarderen het als wij op de hoogte gebracht worden : frans.smit@hetnet.nl

Wij zijn voorstander van natuurbeheer met heideschapen en heidekoetjes in het Weerter Kempenbroek.

Beekbergen, foto Annelies van Meeuwen